4ภัยร้ายอันตรายต่อดวงตา

โรคต้อกระจก

เป็นโรคที่เกิดจากการขุ่นของเลนส์แก้วตา(Lens)ในลูกตา ทำให้การมองเห็นภาพมีลักษณะคล้ายเป็นหมอกหรือควันขาวๆ บังทำให้ตามัวมากขึ้นจนอาจมองไม่เห็นในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษา

โรคต้อเนื้อ

เกิดจากการเสื่อมสภาพของเยื่อบุตาบริเวณข้างตาดำ จากการสัมผัสสิ่งระคายเคือง เช่น ลม ฝุ่น แสงแดด มีลักษณะคล้ายเป็นก้อนเนื้อ เยื่อบุตาลามเข้ามาถึงบริเวณกระจกตาดำ(Cornea)

โรคต้อหิน

มีความดันในลูกตาสูงจากการระบายออกของน้ำเลี้ยงในลูกตา(Aqueous)น้อยผิดปกติ ทำให้ลูกตาแข็งขึ้นจนกระทั่งกดขั้วประสาทตา(Optic disc)ทำให้มีการเสียของลานสายตาการมองเห็น จนกระทั่งตาบอดสนิทได้ในที่สุด

โรคต้อลม

มีลักษณะเป็นเยื่อสีขาวหรือขาวเหลืองบริเวณตาขาวข้างๆตาดำ เกิดจากการถูกสิ่งที่ระคายเคืองต่อเยื่อบุตา (เช่น ลม ฝุ่น แสงแดด) มาเป็นเวลานาน มักทำให้มีอาการเคืองตาง่าย

โรคต้อกระจก

เป็นโรคที่เกิดจากการขุ่นของเลนส์แก้วตา(Lens)ในลูกตา ทำให้การมองเห็นภาพมีลักษณะคล้ายเป็นหมอกหรือควันขาวๆ บังทำให้ตามัวมากขึ้นจนอาจมองไม่เห็นในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษา

โรคต้อเนื้อ

เกิดจากการเสื่อมสภาพของเยื่อบุตาบริเวณข้างตาดำ จากการสัมผัสสิ่งระคายเคือง เช่น ลม ฝุ่น แสงแดด มีลักษณะคล้ายเป็นก้อนเนื้อ เยื่อบุตาลามเข้ามาถึงบริเวณกระจกตาดำ(Cornea)

โรคต้อหิน

มีความดันในลูกตาสูงจากการระบายออกของน้ำเลี้ยงในลูกตา(Aqueous)น้อยผิดปกติ ทำให้ลูกตาแข็งขึ้นจนกระทั่งกดขั้วประสาทตา(Optic disc)ทำให้มีการเสียของลานสายตาการมองเห็น จนกระทั่งตาบอดสนิทได้ในที่สุด

โรคต้อลม

มีลักษณะเป็นเยื่อสีขาวหรือขาวเหลืองบริเวณตาขาวข้างๆตาดำ เกิดจากการถูกสิ่งที่ระคายเคืองต่อเยื่อบุตา (เช่น ลม ฝุ่น แสงแดด) มาเป็นเวลานาน มักทำให้มีอาการเคืองตาง่าย

โรคที่ไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุ

โรคจอประสาทตาเสื่อม

พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ตาบอดถาวรได้ นอกจากนั้นอาจร่วมกับภาวะต่างๆ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อบางอย่างและคนสายตาสั้นมากๆ

โรควุ้นในตาเสื่อม

ปัจจุบันพบมากในวัยหนุ่มสาวคนทำงานออฟฟิศกันมากขึ้น เรียกได้ว่าโรควุ้นในตาเสื่อมเป็นหนึ่งในโรค Office Syndrome มักมีอาการมองเห็นจุดลอยไปมามีแสงระยิบระยับคล้ายแสงแฟลช(Flash)

โรคจอประสาทตาเสื่อม

พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ตาบอดถาวรได้ นอกจากนั้นอาจร่วมกับภาวะต่างๆ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อบางอย่างและคนสายตาสั้นมากๆ

โรควุ้นในตาเสื่อม

ปัจจุบันพบมากในวัยหนุ่มสาวคนทำงานออฟฟิศกันมากขึ้น เรียกได้ว่าโรควุ้นในตาเสื่อมเป็นหนึ่งในโรค Office Syndrome มักมีอาการมองเห็นจุดลอยไปมามีแสงระยิบระยับคล้ายแสงแฟลช(Flash)

สารสกัดที่ดีต่อดวงตา ในกล่องดีคอนแทคประกอบด้วย

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ดี-คอนแทค

“ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลก”

“ได้รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ดีเด่น ครั้งที่2”

“ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลก”

“ได้รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ดีเด่น ครั้งที่2”

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

จัดส่งถึงบ้านทุกวันทั่วประเทศ

* ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

S__31965347
S__31965346

สนใจ สั่งซื้อ รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ

ต้อเนื้อ / ต้อลม / ต้อกระจก / ต้อหิน / ดีคอนแทค / DCONTACT/ dcontact

ต้อเนื้อ / ต้อลม / ต้อกระจก / ต้อหิน / ดีคอนแทค / DCONTACT/ dcontact